>
ORLANDOVA GODINA
Datum od:
18.01.2019
ORLANDOVA GODINA
orlando_profil_6 orlando_profil_8 orlando_profil_9 orlando_razlicito_doba_dana_5 orlando_sam_2 orlando_i_stradun_1 orlando_i_zvonik_3 orlando_portret_1 orlando_profil_1
Orlandov stup je izradio Bonino di Jakopo iz Milana uz pomoć domaćeg majstora Antuna Ragusea. Konkretna ideja o gradnji stupa je krenula 1417. godine, a do realizacije je došlo dvije godine kasnije.Tada su vlastelini, senatori Lujo Gozze i Zore Palmotta odlukom Malog vijeća (dubrovačka Vlada) od 13. svibnja 1419. dobili zadatak da izrađeni Orlandov stup postave na glavni gradski trg pred crkvom sv. Vlaha.
Prigodno je Orlando dobio i mitološku priču o tome kako je obranio Grad od Saracena kod Lokruma. Na taj je način izbjegnuta negativna konotacija odnosno napravljena je alibi-priča njegovog okretanja prema Istoku na kojem se rađao Osmanski Imperij, a koji će pokoriti čitav Balkan. Prema nekim izvorima Dubrovniku je ideju o Orlandu prenio ugarski kralj Sigismund, a koji je boravio u Dubrovniku nakon poraza od Osmanlija kod Nikopolja 1396. godine. Venecija je svuda stavljala svoje krilate lavove, pa je Dubrovnik i u simboličnom smislu želio napraviti odmak od nekadašnjih osvajača. Dubrovnik je postao samostalnom državom upravo zahvaljujući ugarskom kralju- Ludovicu I, koji je porazio Mlečane i 1358. Zadarskim mirom, osigurao Dubrovniku svoju zaštitu, ali i državnu neovisnost.
Osim što je predstavljao najvažniji svjetovni simbol dubrovačke države (ono što je u duhovnom smislu bio i jest sv. Vlaho) na kojemu se vijorio dubrovački barjak i s kojega su zduri čitali proglase dubrovačke vlade, Orlando je služio i kao stup za kažnjavanje (kar) te je, pod nogama viteza, imao označenu mjeru dubrovačkog lakta (51,2 centimetra), kojim se mjerila tkanina. Jasno, lakat i njegova dužina odgovaraju dužini Orlandovog lakta na desnoj ruci (u kojoj drži mač).
Padom dubrovačke države pod trupama Napoleona (1806.) odnosno pripajanjem Republike Habsburškoj Monarhiji na Bečkom kongresu 1815., i Orlandu su uslijedila teška vremena. Iskoristivši pad Orlandova stupa u olujnom nevremenu 1825. godine, Habsburzi su stup, simbol nekadašnje Raguse, spremili u podrumske prostorije Kneževa dvora. Zalaganjem Dubrovčana stup je vraćen pred crkvu sv. Vlaha tek 1878. godine i to na krivo mjesto i okrenutog u smjeru Sjevera umjesto, kako je izvorno, prema Istoku.

PROGRAM

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2