PRAVNI OKVIR

Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Narodne novine br.: ( NN 152/08 )

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Narodne novine br.: ( NN 152
/08, NN 88/10, NN 110/15 )

Zakon o boravišnoj pristojbi
Narodne novine br.: ( NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14 )Statut Turističke zajednice grada Dubrovnika


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se popunjavanjem elektronskog obrazca  koji se nalazi kao link na dokumente za koje želite informaciju.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2